Mellemspil: hvad er meningen?

10. apr. 2010, 15:38

En blanding af at mine skriverier udviklede sig til at blive meget, meget omfattende og at jeg selv mistede mit fokus på min tur gjorde, at det var for ressourcekrævende og meningsløst at fortsætte med at skrive.

Som konsekvens heraf stoppede jeg, da jeg fysisk befandt mig i Slovakiet, men på lokumsrullen stadig var i Ukraine.

Der er i mellemtiden gået nogle måneder, og jeg befinder mig i skrivende stund i Danmark, hvor jeg - fordi turen stadig står som et uafsluttet kapitel for mig - har sat mig for at få den skrevet færdig, mens den til stadighed synes at kunne genkaldes nogenlunde detaljeret.

De følgende forfattede tekster er altså skrevet med et tilbageblik på turen med hjælp fra noter og billeder.
<- Tilbage